Kategorier
Nyheter

Uppdateringar sommar 2021

 • Dokument kan nu taggas för att göra det enkelt att söka fram olika typer av dokument. Taggarna anges genom att högerklicka på ett dokument och välja Egenskaper. Det går sedan att söka fram dokument med valda taggar.
 • Dokument kan markeras med egenskapen ”arkiveras” så att det blir möjligt att söka fram dokument som skall arkiveras.
 • Man kan skicka dokument för godkännande. Det görs genom att högerklicka på dokumentet och välja ”Skicka för godkännande”. Valda personer får då en indikering i dokumentvyn att det finns dokument att godkänna. Personen kan välja att godkänna eller ej godkänna dokumentet. När alla tillfrågade har godkänt dokumentet markeras det som godkänt.
 • En ny funktion har skapats för att göra budget och prognos för tid och kostnader i olika versioner. Detta kräver modulen Prognoser. Budgeten kan göras i projektplanen i flera versioner. Prognoser görs sedan i projektet på fliken ”Prognoser”. Man kan då även se budget, utfall och prognos för ett projekt eller för valda projekt under Rapporter i huvudmenyn.
 • Milstolparna har tydliggjorts grafiskt baserat på om de är klarmarkerade eller ej. Färger på milstolpar i tidplansöversikten har ändrats så att passerade ej klarmarkerade milstolpar lyser rött.
 • I projekttavlan visas nu alla projekt som drivs på de avdelningar man har avdelningsbehörighet för. Avdelningsbehörigheten sätts under Administration, Avdelningar. Ange personer som skall ha avdelningsbehörighet som medlem på avdelningen.
 • Man kan nu styra så att en användare ges möjligheten att administrera projekt på valda avdelningar. Detta justeras på användarkontot under avdelningsbehörighet.  
 • Kontrollen för att välja kund när man startar projekt är nu sökbar. Det finns en bakgrundsinställning för om kundnummer skall visas eller ej.
 • Huvudansvarig kan nu väljas på projektaktiviteter i projektplanen och detta kan visas som en kolumn i tidplanen.
 • Beroenden kan nu skapas mellan projektaktiviteter i olika projekt. Detta görs i projektplanens dialog för projektaktiviteten, och beroendena mellan projekten visualiseras i tidplansöversikten.
 • Hanteringen av mål har förbättrats så att man nu kan ange målvärde och måluppfyllnad i olika enheter för målen. Detta visas i en ny flik i projektet ”Mål”.
 • Det går nu att lägga in vyer från exempelvis externa kartor i projektet. Detta kräver en modul. Kartorna kan visualiseras inne i projektet, eller länkas till ett externt system.
 • Projektrapportens sektion för ”särskilda ärenden” har förbättrats designmässigt. Här visas exempelvis problem, risker och ändringar med riskvärden och belopp.
 • Man kan nu välja hur många kommentarer som skall visas i en uppgift. Det är även möjligt att radera kommentarer.
 • Vid avtalsfakturering kan man nu se avtalens periodisering på fliken Bokföringsunderlag i fakturan.
 • En exportfil för att bokföra tid har tagits fram. Intäkter kan exempelvis bokas på personens avdelning och kostnaden projektets kostnadsställe.

Lämna ett svar