Kategorier
Nyheter

Uppdateringar September 2022

Under september har följande uppdateringar gjorts:

  • En ny rapport visar dokumentbehörigheter för alla projekt och användare Rapporter, Dokumentbehörigheter. Syftet är att enkelt kunna se vilka projekt och dokumentkataloger en användare har behörighet att se, exempelvis en extern projektdeltagare.
  • För att lägga in en milstolpe eller beslutspunkt i en fas kan man nu sätta längden på en projektaktivitet till 0 dagar i tidplanen. Den visas då som en romb (beslutspunkt) och man kan ha uppgiftslistor under den precis som för projektaktiviteter.
  • Det går nu att ange på användarkontot om en person är tidrapportör för att förenkla översikten vid attest av tid.
  • Man kan nu ange en kommentar till en prognosversion om prognosfunktionen är aktiverad.
  • En API-funktion har skapats för att hämta ut frånvarotid för flexibel integration med lönesystem.
  • Ytterligare användarinformation visas nu under Mitt konto. Exempelvis kan användaren se vilket AD-konto som används vid inloggningen.