Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober-November 2022

  • Tidrapporter kan nu skickas in för godkännande med brutna veckor om månadsskiftet ligger i en vecka. Detta visas som två kryssrutor i veckovyn istället för en som tidigare. Detta resulterar då i två rader i attestflödet, en för varje del i veckan.
  • Datumen på projektens hemsidor har förtydligats (Projektets tidram) så att tidplanens sista datum visas om man inte explicit har satt ett slutdatum.
  • Filtervalen sparas nu i rapporterna program/ledningsrapport och budget, utfall, prognos. Det finns även ett filter för projektkod i budget, utfall, prognos.
  • Ökad flexibilitet har lagts in i avdelningsbehörigheterna. En person kan nu ges avdelningsbehörighet men man kan välja om personen skall få se detaljer för projekt på avdelningen. Om ”se detaljer” inte är ikryssad visas endast hemsidan och tidplanen. Om ”se detaljer” är ikryssad visas som tidigare övriga flikar inklusive Rapporter i projektet.
  • Vid import av kostnader hämtas nu kostnader även om projektet är avslutat i ProjectCompanion. Skälet till detta är att ekonomisystemet kan få in fakturor som skall läsas in i ProjectCompanion även om projektet är avslutat.
  • Stöd för att visa 3D-ritningar har förbättrats med stöd för .glb-filer.
  • Vi har även gjort förbättringar i prestanda.