Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober 2023

Under oktober har följande utvecklingsarbete genomförts:

 • Funktionen för Ändrade dokument har förbättrats med en enkel åtkomst direkt i dokumentmodulen. Det finns dels en sammanställning av ändrade dokument i olika kataloger och dels en lista med de senast ändrade dokumenten. Det går även att söka och exportera till Excel.
 • Informationen om ändrade dokument har gjorts tillgängligt för alla användare men innehållet är behörighetsstyrt så att man bara kan se ändrade dokument för de kataloger man har behörighet till i ett projekt.
 • En ny funktion har tagits fram för att skapa ett projektprogram med flera ingående projekt (Administration, Skapa projektprogram). Med funktionen blir det möjligt att enkelt generera tidplaner, uppgifter, budget, dokumentstrukturer mm för exempelvis ett förändringsinitiativ eller en ny stadsdel. Funktionen kompletterar den programrapport som tagits fram för uppföljning av projektprogram.
 • Ändringshistoriken för en uppgift kan nu visas direkt inifrån uppgiften i sektionen Ändringshistorik.
 • Funktionen Mina uppgifter visar nu även information om milstolpe och projektaktivitet i de fall uppgiften är kopplad till en projektaktivitet. Kryssa i Visa detaljer under Filtrering och visning.
 • Uppgiftstyper kopieras nu från mallprojekten om man har valt ut specifika uppgiftstyper som skall vara tillgängliga i projektmallen.
 • En flexrapport finns nu under Rapporter i huvudmenyn för användare som har behörighet ledning eller som har attestansvar för tid på valda avdelningar. Rapporten visar avdelningen och dess anställda samt flexsaldo.
 • Rapporten Kostnader / budget visas nu även för de som har behörighet att se detaljer för valda avdelningar.
 • För de som budgeterar kostnader och intäkter kopplat till tidplanens projektaktiviteter finns nu en funktion som automatiskt kan koppla inkommande kostnader och intäkter från ekonomisystemet till de projektaktiviteter som budgeterats baserat på datum och konto. Detta förenklar projektledarnas arbete med uppföljning kopplat till specifika faser och projektaktiviteter. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Importen av kostnader från Fortnox har optimerats ur prestandaperspektiv.
 • Tomträttsmodulen har förbättrats med avseende på användargränssnittet för att förtydliga tomträtternas innehavare och rapporteringen av kontrolluppgifter.