Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober 2021

En release gjordes med uppdateringar:

 • Det finns nu en möjlighet att förhandsgranska Office-filer och DWG-filer direkt i webbsystemet. Kontakta ProjectCompanion för dessa funktioner.
 • En kompetensmodul har skapats där man kan lägga till olika kompetenser och kompetensnivåer för olika personer. Det är även möjligt att filtrera fram resursbeläggning baserat på kompetens.
 • Resursmodulen kan utökas med en funktion för att godkänna resursbokningar. Man kan se gjorda bokningar och vilken beläggning det innebär för personen samt godkänna, avslå eller skriva en kommentar.
 • Resursbokningar som görs i resursschemat kan kompletteras med en beskrivning. Denna visas även för personen under mina bokningar.
 • Det går nu att filtrera på budgettyp i rapporten för budget, utfall och prognos.
 • En ny rapport för projektuppföljning visar projektets status, budget, utfall, resultat och marginal sammantaget för både löpande arbeten och fasta priser med successiv vinstavräkning.
 • Målfliken i projektet har förbättrats med redigering och sortering.
 • Avtalen har kompletterats med en möjlighet att lägga in länkar till exempelvis avtalsdokument.
 • Integrationen till ekonomisystemet har förbättrats så att man kan läsa in både kostnader och intäkter. Systemet hanterar sedan detta genom att kontona klassificeras som intäkts- eller kostnadskonton.
 • Raindance-integrationen har förbättrats genom att man kan hämta ut kunder, projekt, tid och fakturor via en webbtjänst och läsa in i Raindance. Formatet kan anpassas efter organisationens krav.
 • En produkt för att hantera avtal har släpps riktat till kommuners mark- och exploateringsenheter. Produkten hanterar ärenden, avtal, fakturor och fastigheter.

Lämna ett svar