Kategorier
Nyheter

Uppdateringar November 2023

Under november har följande uppdateringar gjorts:

 • Budgetplanen har kompletterats med ett kommentar till varje budgetpost för att göra det enklare att komma ihåg vad som ingår i budgetposten.
 • Det är nu möjligt att förhandsgranska ritningsfiler i formatet ifc.
 • Funktionen för ändrade dokument har förfinats så att även externa användare kan se rapporten (men bara de dokument de har behörighet att se).
 • Vid avtalsfakturering kan man nu markera alla avtal som skall faktureras fram till dagens datum med ett klick för att förenkla fakturaskapandet.
 • Flexrapporten under Rapporter visar flexsaldo för ett visst datum. Rapporten har förfinats genom att den endast visar tidrapportörer vilket förenklar summeringen av en avdelnings flexsaldo.
 • Arbetstidskalendern kunde tidigare redigeras med behörigheten Ledning men det har ändrats till Administratör.
 • En GDPR-varning har införts vid redigering av användarinformation för att tydliggöra att vyn innehåller personuppgifter.
 • Ändringsloggen har förbättrats så att man kan se ett större tidsintervall samt exportera loggen.
 • En dashboard har skapats för att sammanställa budget, utfall, prognos, prognosavvikelse och fokusorsaker för projekt inom en del av organisationen. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Rapporten ”Projektuppföljning” har kompletterats så att projektets fält för ”total budgetprognos” kan inkluderas och exporteras. Notera att detta fält behöver aktiveras av ProjectCompanion om det skall användas.
 • Tre buggar är rättade: 1) När man raderade ett avtal stängdes inte bekräftelserutan korrekt utan man fick gå ur vyn genom att klicka i menyn. 2) När man skapade ett projektprogram med flera ingående projekt gick det endast att välja från öppna projektmallar. 3) Ändringshistoriken för ärenden och dokument visades inte i vyn ”Min översikt” om man hade valt att visa ”senast ändrade”.