Kategorier
Nyheter

Uppdateringar November 2020

  • Man kan nu välja i varje projekt om framdrift i projektet skall beräknas automatiskt eller sättas manuellt på hemsidan. Inställningen görs under projektinformation, fliken Förlopp. Detta var tidigare en systeminställning på generell nivå.
  • Tidrapporteringen har förenklats med en sökbar projektväljare.
  • En ny rapport i dokumentmodulen visar vilka dokument som är ändrade under en viss period och en viss sökväg. Rapporten visas i Dokumentfliken och under projektets flik för Rapporter.
  • En ny rapport har tagits fram som beräknar budget och utfall i kronor för både tid och arbete. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
  • Under Granska tid i tidrapportmodulen kan man nu summera både arbetade och debiteringsbara timmar per projekt.
  • Uppgiftslistan i projektet kan nu visa uppgiftskoderna ute till höger. Klicka i Visa, Kod.
  • Uppgiftstavlorna visas nu med projektstatusens färgkod i kolumnhuvudet vid gruppering på uppgiftsstatus.
  • En inställning har införts i Fortnoxintegrationen för om projekt som avslutas i ProjectCompanion skall avslutas direkt eller efter ett visst antal dagar i Fortnox. Det går även att föra över projektkoden till fakturan i projektets namn. Kontakta ProjectCompanion för att justera inställningen.