Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2024

  • Rapportfunktionen för Dashboards har uppdaterats med funktioner för att skapa anpassade dashboards.
  • Mitt konto har kompletterats med en funktion att skicka schemalägga ytterligare rapporter där en länk till rapporten skickas ut vid valda tillfällen.
  • ProjectCompanions API har förbättrats ytterligare.
  • Loggningen av dokumentändringar har förbättrats så att man kan separera loggningen av ändringar av kataloger och filer.
  • Fakturor (både projektfakturor och avtalsfakturor) kan nu periodiseras vid överföring till Fortnox. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • En ny funktion som kallas Projektguiden har utvecklats där man kan skapa anpassade hjälplänkar till styrande och stödjande dokument för olika faser i projekten. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.
  • Infrastrukturen har förbättrats för att öka prestandan vid förhandsgranskning av dokument.