Kategorier
Nyheter

Uppdateringar mars 2023

  • Förbättrade sökmöjligheter vid val av projektets egenskaper. Det har nu blivit lättare att söka i listrutor i exempelvis Projektinformation. Det räcker att skriva några tecken så söker systemet fram de val som matchar.
  • Stöd för långa projekt. Man kan nu visa tidplanen med årsvy så att det blir lättare att visualisera långa projekt. I projektschemat har upplösningen också förbättrats så att man nu får översikt över mycket långa tidshorisonter.
  • I vyn Min översikt (en av startsidorna) kan man nu se projektets namn. Tidigare var det risk att man blandade ihop uppgifter om man hade flera uppgifter med samma titel i olika projekt.
  • Rapporten som visar dokumentbehörigheter i ett projekt är nu justerad så att projektledare och projektadministratörer kan se den. Tidigare krävdes högre behörighet.
  • Funktionen för portföljprioritering där projekt kan bedömas ur nytto- och kostnadsperspektiv har förbättrats genom att rapporten nu kommer ihåg de val man gör av filter, kolumner och visualiseringar.
  • Personers flexsaldo kan nu sättas direkt när användarkonto skapas och man kan gå in och justera flexsaldot direkt från användarhanteringen.
  • Program / ledningsrapport har kompletterats med ytterligare fält (start- och slutdatum, beskrivning, förvaltningsobjekt).
  • Vid inmatning av projektkoder begränsas möjligheten att registrera samma kod flera gånger.
  • Personer som har avdelningsbehörighet att se detaljer på en avdelning kan nu se huvudmenyn Rapporter med rapporterna Projektstatus, Projektsammanställning, Program / ledningsrapport, Målområden / projekt och portföljplanering.
  • Rapporten med projektarbetskostnad har kompletterats med fält för e-post och kontokod för att öka möjligheterna till integration med lönesystem.