Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2022

  • Länkar kan nu importeras till uppgifter när man importerar projektmallar eller projekt från fil.
  • Avtalen i avtalsregistret har fått egna länkar så att man kan öppna flera avtal samtidigt och länka till specifika avtal.
  • I rapporten budget, utfall, prognos kan man nu filtrera ut en viss tidperiod och då se data för budget, utfall och prognos för den valda perioden.
  • Budgetversionerna har nu fått namn och kommentar som man kan redigera.
  • Tidplansöversikten har fått ett filter på målområde.
  • Budget kan nu redigeras i en budgetflik i projektet för att förenkla navigeringen.
  • Användare kan nu söka efter avslutade projekt de varit med i.

Lämna ett svar