Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Maj 2024

  • En ny modul som kallas ”Strategi” har utvecklats. Syftet är att tydliggöra verksamhetens strategi och säkra uppfyllandet av strategiska mål genom de projekt som drivs. Verksamhetens målområden bryts ned i verksamhetsmål för olika avdelningar och man kan koppla projekt till de olika verksamhetsmålen. En rapport visar vilka projekt som bidrar till respektive mål, när projekten skall drivas, vilken framdrift som har gjorts och vilken status projekten har. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.
  • En ny rapport har tagits fram för att följa upp avtalsintäkter. Rapporten visar intäkter per månad per kund och sammanställer nyckeltal för avtalsintäkter, nyförsäljning och uppsagda avtal. Det går även att exportera till Excel för vidare analys.
  • Rapporten bokad tid / arbetat innehåller nu även projektaktiviteter i exportfilen. Syftet är att man skall kunna boka tid för olika personer på olika projektaktiviteter och sedan följa upp hur mycket tid som faktiskt lades ned på projektaktiviteten.
  • Loggningen har utökats att inkludera förändringar av deluppgifter.
  • Exporten av prognoser innehåller nu även en kod för fasen för att förenkla integration till ekonomisystemet.
  • Radbrytning har införts vid överföring av fakturor till Fortnox när man fakturerar fast pris från projektaktiviteter. Tidigare blev det ingen radbrytning i Fortnox om man hade flera rader i projektaktivitetens beskrivning i ProjectCompanion.
  • Utvecklingen av API-funktionerna har fortsatt med fokus på ärendehantering.
  • E-postutskicken har gjorts mer enhetliga.