Kategorier
Nyheter

Uppdateringar maj 2023

Under månaden har följande uppdateringar gjorts:

  • En ny rapport har skapats som visar budgetramen och prognosen för projektet för en vald period och för projektet totalt. Genom att man kan filtrera på olika portföljer kan man stämma av portföljens budgetram och prognos för en viss period och för alla de aktuella projekten. Rapporten ligger under huvudmeny Rapporter och heter Budgetram / prognos.
  • Funktionen budgetram per år har förfinats så att man nu ser nedbrytningen per år för budgetram, prognos och avvikelse i flikarna budgetplan och prognos. Syftet är att göra det enkelt för projektledaren att se budgetram och prognos för respektive år.
  • En funktion har skapats för att vid integrationer läsa in kostnader till tidplanens projektaktiviteter för att åstadkomma en direkt koppling mellan budget, utfall och prognos i uppföljningen.
  • Vid integrationer har en funktion skapats som listar datat som importerats och de eventuella fel som uppstått. Rapporten nås via Administration, Integration, Integrationslogg.
  • I rapporten för portföljplanering visas nu både det valda alternativet och det värde som ligger bakom alternativet om man håller musen över värdet. Detta för att göra det lättare att förstå vad som ligger bakom det data man ser.
  • Noteringsfunktionen (dagbok) har vidareutvecklats så att alla noteringar för de projekt man har behörighet till syns i huvudmenyn under meny Noteringar. Man kan söka fram baserat på noteringstyp och text. Det finns även stöd för fet text och punktlistor för att kunna göra mer avancerade noteringar. Syftet är att göra det enklare att se vad som har hänt i de olika projekt man deltar i.
  • En funktion för meddelanden har utvecklats. Syftet med funktionen är att skicka och logga meddelanden till olika personer i projektet. Det går att se skickade meddelanden i en flik i projektet. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.