Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Maj 2022

  • Projekthierarki – välj att visa eller dölja projekthierarki i Mina projekt och Projektportfölj. Använd funktionen Visa uppe till höger.
  • Etiketter per projekt kan nu läggas in och det finns ett val att visa eller dölja etiketterna i Mina projekt och Projektportfölj. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Tvåfaktorsautentisering kan nu aktiveras i systemet. Vid inloggning får man en engångskod per e-post som måste matas in för att man skall bli inloggad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Projektuppföljningsrapportens kolumnval sparas nu automatiskt om man ändrar vilka kolumner som skall vara med i rapporten.

Lämna ett svar