Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Juni 2024

  • Strategimodulen har uppdaterats med förbättrad design på rapporten med verksamhetsmål och projekt. Målhierarkin framgår tydligare och fler filter och kolumner har införts.
  • Projekttavlan har uppdaterats så att projektkoden visas när man håller musen över ett projekt för att granska statusrapporten. Not: detta slår igenom endast om systemet är inställt att visa projektkod som standard.
  • Vid tidrapportering i debiteringsbara projekt visas nu debiteringsmodellen för respektive projektaktivitet (timmar, timmar fast taxa, fast pris, ej debiterbart).
  • Det går att aktivera en funktion så att timmar kvar i budget visas vid respektive projektaktivitet vid tidrapportering. Syftet är att göra det enklare att se när budgeten för en projektaktivitet håller på att nås. Observera att denna inställning måste aktiveras av ProjectCompanion.
  • Avtalsrapporten har kompletterats med aggregerade värden för ett år så att man kan se bibehållen omsättning, nyförsäljning och kundbortfall på årsbasis.