Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Juni-Juli 2022

Följande uppdateringar har gjorts under sommaren:

  • En ny rapport har skapats för program- och portföljuppföljning. Syftet är att ge ledningen en bra översikt över projektens framdrift, status och ekonomi. Rapporten ligger under Rapporter och heter Program / ledningsrapport.
  • Alla kan nu se tidplansöversikten för de projekt man har behörighet att se tidplaner i.
  • Man kan nu sätta faktureringsbehörighet på avdelningsnivå. Detta gör att man kan granska tid och skapa fakturor för projekt som hör till avdelningar där man har behörighet att fakturera. Denna behörighet kan ges till en användare utan att man behöver ha lednings- eller administratörsbehörighet.
  • När nya användare som läggs till finns en inställning som styr vilken användarbehörighet som skall vara förvald, samt vilka förvalda dokumentbehörigheter användaren skall få när den läggs till i nya projekt. För hög säkerhet kan man exempelvis styra så att nya användarkonton blir begränsade användare utan behörighet till dokument. Kontakta ProjectCompanion för att sätta behörigheten.
  • Kartvyer i projekten har kompletterats med en parameter för tjänstetyp i syfte att integrera med kartlager i GIS-system.
  • Kartvyernas höjd kan nu styras med en central inställning, samt specifikt i varje projekt.
  • Export av tid från tidrapport, sammanställning tid, detaljerad export, har utökats att innehålla projektets kontokod.