Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Juli-Augusti 2023

  • Not: Några av dessa funktioner har gjorts tillgängliga redan under Juli.
  • En ny användarbehörighet (externa användare) har skapats. Syftet med denna användarbehörighet är att ge externa projektdeltagare tillgång på ett enkelt och standardiserat sätt. En extern användare ser endast de projekt man är inbjuden till. De ser en förenklad hemsida samt normalt flikarna tidplan, uppgifter och dokument. Externa användare ser endast de uppgifter de själva är ansvariga för.
  • Två nya moduler har skapats för att hantera frågor och svar samt meddelanden. Den primära användningen är som stöd för att samverka med leverantörer. Man kan ställa frågor som sedan hanteras i ett ärendeflöde och ges ett svar. Man kan även skicka meddelanden till olika roller och projektdeltagare samt söka i skickade meddelanden. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera dessa moduler. Externa användare har tillgång till meddelanden samt frågor och svar om funktionerna är aktiverade.
  • En programrapport har skapats för att utgöra ett kvalificerat uppföljningsunderlag för en programansvarig. Rapporten innehåller de olika projekten i programmet med information om projektens mål, status, ekonomi (budget, utfall och prognos för kostnader, intäkter och resultat) och särskilda uppgifter som måste hanteras. Syftet är att stödja samordning mellan projekt i ett projektprogram.
  • En ny rapport för prognosförändringar visar olika projektportföljer och hur den gällande prognosen förhåller sig till tidigare prognos. Syftet är att se vilka projekt där projekten har ändrats och hur det påverkar portföljen totalt.
  • Budgetplanens design har förfinats och det finns nu en länk till funktionen för att koppla kostnader och intäkter till olika delar i projektplanen för att få en kvalificerad uppföljning av budget per projektfas och projektaktivitet.
  • Rapporten Budgetram / prognos har kompletterats så att man även kan se utfall. Syftet med rapporten är att se den beslutade budgeten, utfallet och prognosen för att kunna följa upp verksamhetens ekonomi mot beslutad budget.
  • En ny rapport, Ekonomisk trendanalys, visar budget, utfall och prognos per månad för ett år och jämför utfallet med en jämförelseperiod, exempelvis föregående år.
  • Projektens budgetram krävde tidigare administratörsbehörighet. Man kan nu justera detta så att projektadministratörerna själva kan lägga in sin budgetram. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera denna funktion.
  • Dokumenthanteringen har förfinats för att hantera vissa situationer där man kunde få inloggningsrutor eller bli blockerad vid användning av Windows Utforskaren för att arbeta med filerna. En förbättring har även gjorts för att bättre stödja program som skapar temporära filer vid användning av Windows Utforskaren och användaren inte hade behörighet att radera filer.