Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2024

Under januari har följande uppdateringar gjorts:

  • En rapport för investeringsprognoser har tagits fram. Rapporten visar budget och prognos samt avvikelser för valda perioder. Det går även att exportera till Excel. Det finns som vanligt en mängd filter för att ta fram en delmängd av projekten. Syftet är kunna visualisera kommande kostnader för olika typer av projekt och i olika delar av verksamheten.
  • En säkerhetsrapport har utvecklats för att visualisera inloggningsförsök. Man ser lyckade och misslyckade inloggningar över tiden. Det går även att se vilka användare och vilka inloggningsmetoder som används samt de IP-nummer där misslyckade inloggningar sker.
  • En fasöversikt har tagits fram för att visualisera olika projekt samt vilka faser de befinner sig i. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen. Den kommer efter en initial testperiod att aktiveras för alla kunder.
  • Grupperingen av projektfaser i projektschemat styrs nu av samma sorteringsordning som i övriga vyer. Tidigare sorterades denna i bokstavsordning istället för den särskilda sorteringskod som finns för faserna.
  • En länk har lagts till i tidplansöversikten när man håller musen över ett projekt, så att man enklare skall kunna navigera till tidplanen i projektet för att göra uppdateringar.
  • Fältet ”total budget” i projektets budgetramar kan nu döljas om det inte används i budgetarbetet. Kontakta ProjectCompanion om du vill dölja fältet.
  • Periodiseringen av tid på fakturor kan nu föras över till Fortnox. Tiden på fakturan periodiseras till föregående månad. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera periodiseringsfunktionen.
  • Tomträttsmodulen har förbättrats med tydligare gränssnitt och mer intuitiva funktioner. Modulen används för att skicka fakturor för tomträtter samt rapportera kontrolluppgifter till tomträttsinnehavarna och Skatteverket.