Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2022

  • Det går nu att sätta dokumentbehörigheter på mappar.
  • Ytterligare information och budgetposter kopieras från projektmallen. Det går att välja om budgetposterna skall kopieras när man startar nytt projekt.
  • Budgetering av intäkter har förbättrats.
  • Projektägare kan nu konfigureras så att det kan sättas på projektet.
  • Projektstatusrapporten och tidplansöversikten har fått filter för förvaltningsobjekt om funktionen används.
  • Relationer mellan milstolpar i mallprojektet kopieras nu från mallen.
  • Mobilversionen (Smal vy) har förbättrats så att man kan filtrera fram uppgifter för en viss tidperiod och rapportera tid.

Lämna ett svar