Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Februari 2024

  • En ny tidsuppföljningsrapport har skapats för att göra det enklare att se vilka personer som rapporterat tid i en period och jämföra med normaltiden i perioden. Har man behörighet administratör ser man även vilken internkostnad varje person har för att underlätta i integrationsarbeten. Rapporter, Tidsuppföljningsrapport.
  • Loggningen av systemkategorier har utökats så att vi nu loggar ändringar av projekttyper, tjänstetyper, avdelningar, kontor. Även ändringar av behörigheter på avdelningar loggas. Loggning av ändringar av kunder har även införts.
  • En gallringsrapport har tagits fram för att stödja arkivering av projekt. I rapporten visas dokument i projekt som avslutats och man kan se vilka dokument som finns och vilka filer som är markerade för arkivering. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera rapporten.
  • Standardinställningen för nya användare har justerats så att standardvärdet Mina projekt är förvalt.
  • Prestandan i tidplansöversikten är förbättrad och mindre designförbättringar är genomförda.
  • Ordningen på flikarna projekttavla och projektschema har ändrats. Ordningen är nu i ökande precision, dvs enklare översikter till vänster och mer detaljerade till höger.