Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Februari 2023

Under februari har följande utvecklingsarbeten genomförts.

  • En projektprioriteringsfunktion har utvecklats där man kan ange värden och formler för att vikta och jämföra projektens nyttor och kostnader. Rapporten visar detaljer och sammanvägda resultat för olika projekt för att stödja prioritering. Exempelvis kan man vikta nyttan för kunden, verksamheten och ekonomisk nytta samt ta hänsyn till strategisk vikt och hur prioriterat eller tidskritiskt projektet är för att på så sätt få ett jämförelseindex. Funktionen kan även användas för att stödja en uppföljning av portföljbalans, till exempel genom att tydliggöra portföljens fokus på innovation / rationalisering eller extern / intern nytta. Syftet är att säkerställa att man arbetar med de mest prioriterade projekten. Kontakta helpme@projectcompanion.com om du vill testa.
  • Behörigheten för administratörer har förfinats så att man nu kan ha administratörer som inte ges behörighet att konfigurera om systemet med hjälp av administrationsmenyn. Endast en fullständig administratör kan ändra denna behörighet om den redan är satt för ett konto. Syftet är att minska risken att en person gör en konfigurationsändring av misstag.
  • Flexsaldot för en användare kan nu uppdateras direkt i användarkortet. Det innebär att man kan ha en begränsad administratörsbehörighet enligt ovan men ändå redigera nya användares flexsaldo.
  • En utveckling har gjorts i uppgiftshanteringen så att man kan lägga till anpassade fält på uppgifter. Dessa visas sedan i en ny vy (tabell) där man kan söka och exportera. Syftet är att göra det möjligt att hantera strukturerad information. Exempel på tillämpningar är att stödja driftsbeställningar, besiktningar eller för uppgiftsstatistik.
  • Projektstatusrapporten har förfinats så att man nu själv kan välja vilka kolumner som skall visas och den har kompletterats med ytterligare kolumnval.
  • Projektets redigering av mål har förbättrats så att det blir en tydligare skillnad mellan projektets leveransmål och effektmål.
  • Ett externt API-anrop har utvecklats med syfte att stödja integration till kartsystem (GIS). Funktionen hämtar ut ändringar i projektinformation för att kunna uppdatera och visualisera projekten på en extern karta. Kontakta helpme@projectcompanion.com om du vill få tillgång till funktionen.
  • API-funktionen för integrationen av tidrapporter till ekonomisystemet har uppdaterats så att man kan styra om tiden som överförs skall vara attesterad eller om tid skall överföras utan attest. Kontakta helpme@projectcompanion.com om du vill ändra i din integration.
  • En justering har gjorts i rapporten för strategiska målområden / projekt för att rätta till ett problem med utskriften.
  • När man checkar ut ett dokument får man nu en informationsruta där man meddelas att filen kommer att låsas för andra. Detta är för att minska risken att man av misstag låser en fil när man endast vill ladda ned den.