Kategorier
Nyheter

Uppdateringar December 2022

Under december har följande utveckling genomförts.

  • Möjlighet till flerval har utökats för dimensionerna i mina projekt, projektportfölj, projektschema och projekttavla. Sidorna har dessutom gjorts mer enhetliga.
  • Användarlistan har kompletterats med filter på avdelning och organisationsroll.
  • Rapporten fakturering per kund har utökats så att man nu kan se upp till 500 kunder.
  • Mobilvyn för tidrapportering är justerad så att den använder samma inställning som veckovyn för att öka och minska timmar när man justerar genom att klicka i dialogen (exempelvis 30 minuter).
  • Projektkod har lagts in i flera ekonomirapporter.
  • Rapporten för successiv vinstavräkning inkluderar nu fler kolumner i den detaljerade exporten för att man skall ha större möjligheter att strukturera och filtrera i bokföringsunderlaget.
  • Avtalsfakturor kan nu periodiseras vid överföring till Fortnox. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Projektets rapport för Kostnader – detaljer har justerats så att de vanligaste kolumnerna projektledaren behöver se står längst till vänster så att man slipper bläddra för att se exempelvis projektaktivitet och beskrivning.