Kategorier
Nyheter

Uppdateringar december 2021

  • Det går nu att skapa relationer mellan projektaktiviteter och milstolpar i tidplanen.
  • Kalender för helgdagar har lästs in för 2022.
  • Lösenordskomplexiteten har som standard ökats till 8 tecken där det behövs minst en stor bokstav, en liten bokstav och en siffra. Det går att öka längden på lösenordskravet samt även kräva specialtecken. Kontakta ProjectCompanion för att konfigurera det.
  • Nya egenskaper har skapats för projekt där man kan välja geografiskt område och förvaltningsobjekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera dessa.
  • Ett val har skapats för att lägga till projektägare på projektet som komplement till kund. Detta fält kommer successivt att inkluderas i relevanta vyer och rapporter. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera fältet.
  • Projekt kan nu få fält för att hantera referenskod. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera fältet.
  • Granska tid har fått filter för tjänstetyp och projektavdelning.
  • Projektschemat har kompletterats med ett filter för målområde.
  • Rapporten Kostnader/budget har fått ett filter för tjänstetyp
  • En möjlighet har skapats för att lägga till dimensioner på projekt med valbara alternativ. Syftet är att koppla projektet till ekonomisystemets kontosträng för tex ansvar, verksamhet, objekt, motpart, frikod och liknande. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera och konfigurera dessa.

Lämna ett svar