Kategorier
Nyheter

Uppdateringar av driftsmiljö

ProjectCompanion arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i tjänsten och anpassa verksamheten till lagstiftningen. En del av detta arbete har varit att etablera en ny driftsmiljö i Sverige. Miljön är nu förberedd och de första kunderna kommer att driftsättas under kvartal 4, 2020.

Personuppgiftsbiträdesavtalets bilaga med godkända underbiträden kommer att uppdateras och stämmas av med kunderna i god tid innan respektive kunds data flyttas.