Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Augusti 2022

Under augusti har följande uppdateringar gjorts.

  • En rapport i projektet visar dokumentbehörigheter för olika personer och mappar.
  • Ytterligare förbättringar har gjorts i funktionen för att granska och skapa fakturor för projekt på en viss avdelning. Behörigheten gör det nu möjligt att även göra justeringar i granska tid samt redigera de skapade fakturorna.
  • Nya användare får nu färre kolumner i tidplanen som förval vilket gör det enklare att komma igång. Kolumnerna startdatum, slutdatum, längd, budget och framdrift % visas som förval. Som vanligt kan man justera vilka kolumner man vill se.
  • Avtalsmodulen har kompletterats med ett underlag för att rapportera fakturering av tomträtter.
  • Mindre förbättringar har gjorts i hur projekten visas i projekttavlan för att förenkla navigeringen.