Kategorier
Nyheter

Uppdateringar augusti 2021

En mindre release gjordes i augusti med följande uppdateringar:

  • En kolumn med slutdatum kan nu visas även i tidplanen
  • Budget och prognos: Timkostnad kan nu justeras för varje version
  • Kategorisera kostnader som kommer från ekonomisystemet per projektaktivitet för att få uppföljning av kostnader per projektaktivitet i rapporter. Detta görs inne i projektet under menyn Rapporter, Kostnader – detaljer. Notera att detta även kan göras av projektledaren direkt i Mina kostnader om kostnaden styrs till projektledaren av integrationen.
  • Favoritmärkning / stjärnmärkning av projekt kan nu göras i vyn Min översikt / Projekt för att enkelt kunna navigera till sina favoritprojekt.
  • Godkänna resurser finns som en valbar funktion. Detta ger stöd för att se gjorda resursbokningar och kommentera/godkänna dessa.

Lämna ett svar