Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2024

Under april har följande uppdateringar gjorts:

  • En ny funktion för att skapa inköpsordrar i projekten har skapats. Funktionen gör det möjligt att skapa uppgifter av typen inköpsorder där man kan registrera ett inköp och ett belopp. Detta visas sedan för de olika projektaktiviteterna i projektets prognosflik. Syftet är att göra det möjligt att följa upp projektets ekonomi proaktivt istället för att endast titta på utfallet. Det går även att koppla utfall från ekonomisystemet direkt till inköpsorderns nummer för att få både beställt belopp och utfall från leverantörernas fakturor i uppföljningen.
  • När man skapar eller uppdaterar behörigheter på mappar eller dokument kan man nu välja flera personer och uppdatera behörigheten på samtliga. Detta gör det enklare att sätta behörigheter om man har många användare i projektet.
  • När man lägger till projektdeltagare eller sätter dokumentbehörigheter kan man söka på personernas e-post. Syftet med det är att enkelt kunna lägga till personer från en viss organisation men även se skillnad på olika personer som har samma namn.
  • Tidsuppföljningsrapporten går nu att exportera till Excel som tabell.
  • Ytterligare filter har möjliggjorts i funktionen för Dashboards (projektledare, projektägare, kund, projekttyp, tjänstetyp projektstatus och projektfas).
  • Projektguiden har kompletterats så att man nu kan lägga upp resurslänkar, resursgrupper och regler för vilka länkar som skall visas i olika typer av projekt. Detta hanteras under administration och förutsätter att modulen är aktiverad.
  • Systemets dialogrutor har gjorts flyttbara för att man vid behov skall kunna se vad som ligger under dialogen.
  • Systemets API finns nu dokumenterat online.