Kategorier
Nyheter

Uppdateringar april 2023

  • Tidplansöversikten har kompletterats med en funktion för att filtrera fram projekthierarkier. Genom att välja ett överprojekt kan man se tidplaner för både överprojektet och de underliggande projekten.
  • En ny rapport (Rapporter, Projektdeltagare) visar vilka projekt som personer på en del i organisationen deltar i. Syftet är att göra det enkelt för en personalansvarig att se vilka olika projekt personalen är delaktig i.
  • I dokumenthanteringen visas nu tomma kataloger med ljusare färg så att man inte behöver titta i en mapp för att se om det finns dokument.
  • Budgetprocessen har förbättrats genom att man nu kan lägga in en budgetram per år i projektets budgetplan. Denna beslutade budget blir utgångspunkten för projektledaren i arbetet med projektets budget och prognos.
  • Man kan nu importera kostnader från ekonomisystemet kopplat till projektaktiviteter i tidplanen för att få en detaljerad uppföljning av kostnader mot budgeten i projektplanen och därmed förenkla prognosarbetet. Kontokoden för mappningen läggs upp i projektaktiviteten i projektplanen.
  • En ny exportfil har skapats för att visa prognosförändringar. Denna visar budget, föregående prognos, aktuell prognos och avvikelse. Exporten till Excel ligger under Administration, Integration.
  • Prognosexporten har kompletterats med fält som visar prognosens namn och om prognosen är godkänd. Exporten till Excel ligger under Administration, Integration.