Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2021

  • Aktuellt: Senaste uppgifter och dokument i Min översikt
  • Filter budgettyp i projektsammanställning
  • Huvudmeny ordning på menyer – justering
  • Kopiera inställning för val av projektaktivitet från mall för tidrapportering
  • Projektfaser valbara i projekt (systeminställning krävs)
  • Projektledarval i planeringstavlan – utökning av visade
  • Projekttavla – val att visa kostnadsbudgetram som storlek
  • Uppgifter i projektets uppgiftstavla – bild på ansvarig
  • Visa uppgiftskolumner vid tom uppgiftstavla
  • Ärendehantering mobilsida – nollställ ej förfallodatum

Lämna ett svar