Kategorier
Nyheter

Produktuppdateringar

Följande uppdateringar har gjorts i ProjectCompanion sedan augusti.

 • Integration till Raindance. Det är nu möjligt att skapa en integration till ekonomisystemet Raindance för att automatiskt föra över kostnader. Detta gör det enkelt att budgetera och följa upp projekten ekonomiskt direkt i ProjectCompanion.
 • Rapporten ”Projektarbetskostnad” har kompletterats med en möjlighet att välja ut ett eller flera specifika projekt för att granska och exportera kostnader.
 • Rapporten ”Sammanställning kostnader” i projekten har kompletterats med grafer för att kunna följa upp exempelvis aktivitet, ändamål, ansvar, motpart och objekt. Detta för att få en uppföljning på delar i den kontosträng som används.
 • Vyerna projektschema och projekttavla har kompletterats med filter för budgettyp. Syftet är att förenkla uppföljning av exempelvis investeringsprojekt.
 • I vyerna projektschema och resursschema kan man nu välja flera projektledare i filtret. Syftet är att kunna visa översikt och resurssituationen för valda projektledare.
 • Planeringstavlan har kompletterats med en ny version som i nuläget endast är tillgänglig för administratörer. Syftet med uppdateringen är att göra det enklare att se på tvärs mellan alla projekt och fokusera på det som behöver göras i närtid. Uppgifterna kan sorteras på status eller prioritet, eller viktade så att även projektens prioritet och status beaktas. På detta sätt kan man säkerställa att de viktigaste uppgifterna i de viktigaste projekten blir hanterade i närtid.
 • Kostnadsrapporter har justerats så att koncerner med olika redovisningsvalutor i olika bolag kan arbeta i systemet. Projekt som budgeteras i Euro kan följas upp lokalt i Euro och räknas inte om med växelkursen till koncernvalutan. Sammanställningsrapporter för flera projekt följs dock fortfarande upp i den gemensamma koncernvalutan.
 • Översiktsvyernas filter på projekttyp och tjänstetyp är nu kopplade så att när man väljer en viss projekttyp så visas endast de tjänstetyper som ingår i projekttypen. Syftet är att förenkla för dem som har många underkategorier i projekten.
 • Funktionen ”Byt ansvarig” för uppgifter i ett projekt har förfinats så att den nu endast uppdaterar öppna uppgifter. De uppgifter som redan är klarmarkerade uppdateras inte. Skälet till detta är att när en person kommer in och tar över en annan persons roll i ett projekt så vill man normalt behålla historiken över det redan genomförda arbetet, och endast byta ansvarig på öppna uppgifter.
 • Vid uppladdning av dokument uppdateras nu befintlig fil med en ny version istället för som tidigare då en kopia av filen med ett suffix laddades upp.
 • Integrationen till Fortnox har anpassats så att man nu kan låta Fortnox vara master för kunder.