Kategorier
Drift Driftsinformation

Tillfällig driftpåverkan

En av våra leverantörer har idag (2023-01-14) haft stötvis problem med en tjänst som medfört att adressen till ProjectCompanion inte varit nåbar för vissa kunder. Problemet är löst.

Om du inte kommer åt ProjectCompanion via din vanliga länk kan du istället logga in i tjänsten men använd då IP-numret direkt med adressen https://193.234.146.81 (för kunder med Atea Sverige AB som underbiträde) och https://13.48.199.3 för kunder som har Amazon Web Services i Sverige som underbiträde).

Notera att du kommer att få en säkerhetsvarning om du loggar in på detta sätt eftersom SSL/TLS-certifikatet gäller för domänen projectcompanion.com. Anslutningen är fortfarande krypterad och säker om du loggar in på detta sätt men du får ett varningsmeddelande i webbläsaren.

Kontakta ProjectCompanion (via SMS 070 744 22 98) om du har problem med att logga in.