Strategi­genomförande

ProjectCompanion ger webbaserat stöd för att styra genomförandet av verksamhetens strategier. Verktyget gör det möjligt att hantera flera portföljer, arbeta i traditionell projektmodell eller med agil utvecklingsmetodik och följa upp budget och ekonomi. Med god översikt, struktur och uppföljning blir det lättare att styra mot organisationens mål. Det bästa av allt; det går att börja mycket enkelt och avgränsat. Andra tillämpningar.

Samordna arbetet i verksamhetens strategigenomförande

Vad är nyttan för mig?

Strategiskt utvecklingsarbete innebär stora möjligheter men både kostnader och risker kan vara betydande. Med ProjectCompanion får du kontroll på strategi- och verksamhetsutveckling i hela organisationen. Du får översikt, kan planera arbetet och följa upp resultatet av utvecklingsarbetet.

 • Få översikt över planerade och pågående initiativ
 • Hantera olika typer av initiativ och olika organisatoriska enheter
 • Jämför de olika initiativens nyttor, kostnader och risker
 • Kombinera traditionella projektmodeller och agilt arbete
 • Skala upp agilt arbete i organisationen
 • Hantera dokumentation med versionshistorik
 • Följ upp framdrift och status
 • Följ upp tid och kostnader mot budget och prognos
 • Planera resurser och följ upp nedlagd tid
 • Hantera utvecklingsuppgifter, buggar, risker och ändringar
 • Hantera förvaltningsarbetet
 • Styr förändringsprogram
 • Hantera initiativens leverans- och effektmål
 • Koppla initiativen mot strategiska mål

ProjectCompanion ger dig översikt och kontroll över strategigenomförandet. Du kan involvera affärsansvariga, personal och leverantörer och samverka effektivt under arbetet.

Genom att systemet är modulbaserat är det enkelt att börja exempelvis med översikter av initiativ per enhet och uppföljning av status och mål för att sedan integrera starkare med arbetsmetoder och ekonomi.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser). Det finns många sätt att använda ProjectCompanion i strategi- och verksamhetsutveckling, och vi rekommenderar därför att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion av er situation och visning av våra produkter. Vill du testa själv? Prova vårt Startpaket Uppgifter för att få översikter och uppgiftstavlor för allt som behöver göras.

På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer som visar hur man använder verktyget.