Redovisnings­konsulter

ProjectCompanion ger stöd för att leverera konsulttjänster inom redovisning och lön på ett kvalitetssäkrat sätt. Andra tillämpningar.

Håll ordning på arbetsuppgifter och hantera tid och fakturering

Vad är nyttan för mig?

ProjectCompanion ger dig en webbaserad miljö för att hantera dina kundprojekt. Systemet innehåller också tidrapportering och fakturering. Genom integration till ekonomi och lön kan man fakturera och bokföra arbetet effektivt.

Systemet ger följande grundfunktioner:

 • Översikt över kundåtaganden och arbetsuppgifter
 • Resursplanering
 • Tidrapportering med kundspecifika prislistor
 • Budget, utfall och prognos
 • Tidplaner och checklistor som kan delas online med kund
 • Ärendehantering / Kanban
 • Dokumenthantering med versionshistorik
 • Fakturering av tid, kostnader och fasta priser
 • Abonnemangsfakturering
 • Uppföljning av debiteringsgrad
 • Intäktsanalys
 • Lönsamhet för projekt och kunder
 • Integration med ekonomisystemet

Arbetsuppgifter läggs upp för kunderna enligt mallar så att man kan bocka av när olika arbetsmoment är gjorda för en kund varje månad. Genom ett strukturerat arbetssätt minskar risken att någon punkt missas, och att det är enkelt att ta över om någon skulle ha semester eller bli sjuk.

Eftersom systemet är modulbaserat kan man börja med några delar, exempelvis tid, resurser och fakturering, för att sedan integrera systemet i verksamhetens processer. Det går att integrera systemet med flera system inom ekonomi och lön:

 • Integration till Fortnox
 • Integration till Visma
 • Integration till Hogia
 • Integration till Flex lön

Med ProjectCompanion får konsulter och administratörer en integrerad miljö att arbeta i både när det gäller informationshantering, tid och ekonomi.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer för mer detaljerad användning.

Kontakta oss för att diskutera förutsättningslöst och titta närmare på våra produkter.