Legotillverkning

ProjectCompanion ger webbaserat stöd för att hantera dina kundprojekt och installationer. Översikter, tidplaner och checklistor ger struktur i arbetet och förenklar samverkan inom organisationen mellan sälj, produktion och leverans. Affärsfunktionerna stödjer budget, fakturering och uppföljning för att optimera lönsamhet och resultat. Andra tillämpningar.

Strukturera leveransprocesserna och integrera affärsprocessen

Vad är nyttan för mig?

ProjectCompanion ger en integrerad webbaserad miljö som förenklar översikt, genomförande och uppföljning av kundprojekt.

Systemet ger följande grundfunktioner:

 • Projektöversikt
 • Kundlista
 • Säljaktiviteter
 • Tidplaner
 • Uppgifter / Kanban
 • Dokumenthantering med versionshistorik
 • Uppföljning av status
 • Dela information med kunden
 • Tidrapportering med kundspecifika prislistor
 • Resursbokning
 • Budget, utfall och prognos
 • Fakturering av tid, material och fasta priser
 • Uppföljning av projekt mot budget
 • Intäktsanalys
 • Lönsamhet för projekt och kunder
 • Integration med ekonomi och lön

Leveransmodellerna läggs in i projektmallar så att det blir enkelt att starta projekt baserat på en order och leverera enligt den valda processen.

Genom att systemet är modulbaserat är det enkelt att starta med grundfunktioner, som exempelvis projektöversikter och tidplaner, och sedan integrera verktyget starkare i verksamheten och de ekonomiska processerna.

ProjectCompanion har integrationer till flera system inom ekonomi och lön:

 • Integration till Fortnox
 • Integration till Visma
 • Integration till Monitor
 • Integration till Hogia
 • Integration till Flex HRM
 • Integration till Agresso

Med ProjectCompanion får du översikt och kan leverera strukturerat, effektivt och kvalitetssäkrat samtidigt som du optimerar det ekonomiska resultatet.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer för mer detaljerad användning.

Kontakta oss för att diskutera förutsättningslöst och titta närmare på våra produkter.

Ja tack: Jag vill testa kostnadsfritt!

Kunduppgifter

(*) Obligatoriskt fält


OBS! Ange ordet test med små bokstäver ovan.

(Vi sprider aldrig din kontaktinformation.)