Tekniska konsulter

Webbsystem för tekniska konsulter

ProjectCompanion ger webbaserat stöd för att driva teknisk konsultverksamhet. Verktyget bidrar till en integrerad miljö för konsulterna och gör det möjligt att hantera din verksamhet strukturerat och effektivt i syfte att optimera leveranser och lönsamhet. Andra tillämpningar.

Hantera dina tekniska leveranser effektivt och lönsamt

Vad är nyttan för mig?

Med ProjectCompanion får du ett integrerat webbaserat verktyg för att hantera dina leveranser till kunderna och sköta fakturering och administration.

Systemet ger följande grundfunktioner:

 • Projektöversikt
 • Kundlista
 • Säljuppgifter
 • Resursplanering för projekt och resurskonsultation
 • Tidrapportering med kundspecifika prislistor
 • Budget, utfall och prognos
 • Tidplaner som kan delas online med kund
 • Uppgiftshantering / Kanban
 • Dokumenthantering med versionshistorik
 • Fakturering av tid, kostnader och fasta priser
 • Uppföljning av debiteringsgrad
 • Intäktsanalys
 • Lönsamhet för projekt och kunder
 • Integration med ekonomisystemet

Eftersom systemet är modulbaserat är det enkelt att börja med någon av modulerna, exempelvis tid, resurser och fakturering, för att sedan integrera systemet i verksamhetens processer. Det går att integrera systemet med flera system inom ekonomi och lön:

 • Integration till Fortnox
 • Integration till Visma
 • Integration till Hogia
 • Integration till Flex lön

Med ProjectCompanion får konsulterna en integrerad miljö att arbeta i både när det gäller informationshantering, tid och ekonomi.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer för mer detaljerad användning.

Kontakta oss för att diskutera förutsättningslöst och titta närmare på våra produkter.

Ja tack: Jag vill testa kostnadsfritt!

Kunduppgifter

(*) Obligatoriskt fält


OBS! Ange ordet test med små bokstäver ovan.

(Vi sprider aldrig din kontaktinformation.)