Kommuner

ProjectCompanion stödjer alla kommunens projekt för att skapa nytta för medborgarna. Det kan exempelvis beröra verksamhetsutveckling och digitalisering på olika förvaltningar, exploatering, detaljplanering, byggprojekt och underhåll. Andra tillämpningar.

Driv projekt som skapar nytta för medborgarna!

Vad är nyttan för mig?

Med ProjectCompanion kan du styra verksamheten mot kommunens mål. Verktyget ger dig stöd att prioritera olika initiativ, planera, genomföra och följa upp. Detta innebär att du kan säkerställa att utvecklingsresurserna används effektivt. Du kan också etablera effektiva arbetsformer för de löpande projekt som pågår i de olika verksamheterna, till exempel inom samhällsbyggnad.

Vanliga tillämpningar inom kommuner är:

 • Verksamhetsutveckling
 • Digitalisering / IT
 • Förbättringsprojekt / förvaltning
 • Samhällsbyggnad
 • Mark och exploatering
 • Detaljplanering
 • Investeringar
 • Fastighet
 • Gata / park
 • Vatten och avfall

ProjectCompanion innehåller ett flertal projektmallar anpassade för projekt som drivs inom kommunen. Du kan enkelt skapa egna mallar för olika typer av projekt för att strukturera arbetet på ”ert bästa sätt”.

Det går att hantera större initiativ som projektprogram. Detta är särskilt relevant i sammanhang där flera förvaltningar eller enheter är involverade och arbetet behöver samordnas (exempelvis inom samhällsbyggnadsprocessen).

Några vanliga funktioner i verktyget:

 • Projektöversikt
 • Projektprogram för att samordna projekt
 • Strategiska målområden
 • Projektmål (leverans- och effektmål)
 • Bedömning av nyttor, risker och kostnader
 • Projektmallar baserat på projektmodell
 • Tidplaner
 • Ärendehantering / kanban
 • Dokumenthantering med versionshantering
 • Budget, utfall och prognos
 • Uppföljning av framdrift och status
 • Risker och ändringar
 • Resursplanering
 • Tidrapportering
 • Integration till ekonomisystemet
 • Automatisk inloggning (SSO)

Det bästa av allt; det är enkelt att komma igång och arbeta med verktyget! Eftersom systemet är modulbaserat kan man börja exempelvis med projektöversikt och kopplingar till strategiska mål för att sedan etablera en projektprocess baserat på en gemensam projektmodell, och integrera det ekonomiska flödet. ProjectCompanion är integrerat med flera ekonomisystem:

 • Integration till Visma
 • Integration till Raindance

Det är även möjligt att integrera ekonomin baserat på ett vanligt filutbyte.

Med ProjectCompanion får du en överblick som gör det möjligt att styra mot kommunens mål, och verktyg för att driva projekten enligt kommunens riktlinjer. Det innebär att det finns en struktur som bidrar till att projekten levererar önskade effekter enligt plan.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

Det finns många vägar att starta med ProjectCompanion i en kommun och vi rekommenderar därför att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion av er situation och visning av våra produkter.

Vill du ha mer information kan du se en introduktionsvideo som visar översikter, styrning mot mål, kostnadsuppföljning, resursplanering och olika arbetsformer. På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer som visar hur man använder verktyget.

Ja tack: Jag vill testa kostnadsfritt!

Kunduppgifter

(*) Obligatoriskt fält


OBS! Ange ordet test med små bokstäver ovan.

(Vi sprider aldrig din kontaktinformation.)