Fastighet

ProjectCompanion ger dig webbaserat stöd för fastighetsprojekt, vilket gör det möjligt att planera, samverka, hantera dokument, kvalitetssäkra arbetet och följa upp framdrift och budget. Andra tillämpningar.

Hantera fastighetsprojekt med planer och dokument på webben.

Vad är nyttan för mig?

ProjectCompanion har stöd för att driva investeringsprojekt, renoveringar och löpande underhåll. Projekten hanteras enligt olika processer anpassade efter ändamålet.

Systemet ger följande grundfunktioner:

 • Projektöversikt
 • Fastighetsregister
 • Projektmallar med färdiga mappstrukturer
 • Dokumenthantering med versionshistorik
 • Tidplaner
 • Budget, utfall och prognos
 • Integration med ekonomisystemet
 • Risker, ändringar och statusrapporter
 • Stöd för fakturering av hyror och arrenden
 • Ärendehantering
 • Tidrapportering
 • Resursplanering

Eftersom systemet är modulbaserat är det enkelt att starta exempelvis med projektöversikt, tidplan och dokument för att sedan integrera det ekonomiska flödet med budget, utfall och prognos.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer för mer detaljerad användning.