Digitalisering / IT

ProjectCompanion ger dig webbaserat stöd för att driva digitaliseringsinitiativ från idé till förvaltning och avveckling. Verktyget gör det möjligt att hantera flera portföljer, arbeta i traditionell projektmodell eller med agil utvecklingsmetodik, hantera löpande förvaltningsarbete och följa upp budget och ekonomi. Andra tillämpningar.

Hantera digitaliseringsinitiativ med kombination av projekt och agilt arbete.

Vad är nyttan för mig?

Digitalisering innebär stora möjligheter men både kostnader och risker kan vara betydande. Med ProjectCompanion får du kontroll på digitalisering och verksamhetsutveckling i hela organisationen. Du får översikt, kan planera arbetet och följa upp resultatet.

 • Få översikt över planerade och pågående initiativ
 • Hantera olika typer av initiativ och olika organisatoriska enheter
 • Jämför de olika initiativens nyttor, kostnader och risker
 • Kombinera traditionella projektmodeller och agilt arbete
 • Skala upp agilt arbete i organisationen
 • Hantera dokumentation med versionshistorik
 • Följ upp framdrift och status
 • Följ upp tid och kostnader mot budget och prognos
 • Planera resurser och följ upp nedlagd tid
 • Hantera utvecklingsuppgifter, buggar, risker och ändringar
 • Hantera förvaltningsarbetet
 • Styr förändringsprogram
 • Hantera initiativens leverans- och effektmål
 • Koppla initiativen mot strategiska mål

ProjectCompanion ger dig översikt och kontroll över digitaliseringsarbetet. Du kan involvera beställare, personal och leverantörer och samverka effektivt under arbetet.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser). Det finns många vägar att starta med digitaliseringsarbete i ProjectCompanion och vi rekommenderar därför att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion av er situation och visning av våra produkter.

På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer som visar hur man använder verktyget.