Bygg och entreprenad

ProjectCompanion hjälper dig att skapa fantastiska miljöer! Det kan till exempel handla om exploatering av ny mark, ändringar i detaljplaner, upphandlingar av entreprenader, genomförande av byggprojekt och underhållsplaner. Andra tillämpningar.

ProjectCompanion ger dig översikt, en struktuerad metodik och ett sätt att samverka effektivt.

Projektledare har bra stöd för att planera och följa upp projekten och projektmedlemmarna har enkla verktyg för att dela information och klarmarkera ärenden.