Arbeta hemma

ProjectCompanion ger dig webbaserat stöd för distansarbete vilket gör det möjligt att få översikt och planera arbetet, samverka med dokument och uppgifter samt följa upp genomfört arbete och nedlagd tid. Andra tillämpningar.

Stöd distansarbete genom översikt, planering, dokumenthantering och uppgifter samt uppföljning.

Vad är nyttan för mig?

Att arbeta hemifrån är en möjlighet men samtidigt en utmaning. Hur kan man få översikt över det arbete som skall genomföras? Vad är på gång? Vem gör vad? Var finns dokumentationen? Hur mycket tid har vi lagt ned?

Med ProjectCompanion kan du arbeta hemifrån. Du har en översikt så att det är tydligt vilka uppgifter och projekt som skall genomföras. Du kan dela dokument med versionshantering. Du får även stöd för att planera resurser och följa upp nedlagd tid.

  • Projektöversikt – fokusera på de viktigaste projekten
  • Dokument – samverka med dokumenthantering
  • Uppgifter och kanbantavla – fördela arbetet och få översikt
  • Resurser och tid – planera arbetet och följ upp

Som stöd för möten finns planeringstavlan och projekttavlan som gör det möjligt att enkelt lyfta fram vilka projekt som är viktigast, och vad som konkret behöver göras av vem i respektive projekt. Genom integrerad tidrapportering blir det lätt för medarbetaren att genomföra och rapportera arbetet. Det går att exportera tidrapporter som underlag för lön.

Detta innebär för dig att:

  • ni får god kontroll över vilket arbete som skall göras
  • det blir tydligt vem som arbetar med vilka uppgifter
  • ni kan samverka under genomförandet
  • ni kan följa upp resultatet

ProjectCompanion är modulbaserat så det går att börja enkelt med exempelvis projektöversikt, kanbantavlor och dokumenthantering.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser). För att starta med distansarbete rekommenderar vi produkten ”Enkel”.

utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer som visar hur man använder verktyget.

Kontakta gärna försäljningsavdelningen om du har frågor.