Tillämpningar

ProjectCompanion är ett integrerat modulbaserat webbverktyg med flera tillämpningsområden:

Systemet är förberett med funktioner, kategorier och relevanta projektmallar baserat på tillämpningsområdet. Detta gör det möjligt att komma igång snabbt. Det krävs förstås en viss konfiguration efter verksamhetens specifika behov. Strukturer och projektmallar anpassas så att det blir enkelt att etablera ett gemensamt strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt för olika typer av projekt.