Samhällsbyggnad

Driv projekt som skapar nytta för medborgarna!

Strukturera arbetet i samhällsbyggnadsprocessen

Med ProjectCompanion kan du strukturera arbetet i samhällsbyggnadsprocessen. Vanliga tillämpningar:

 • Exploatering
 • Markavtal
 • Detaljplanering
 • Genomförande gata park
 • Genomförande fastighet
 • Genomförande VA
 • Genomförande energi

Det går att hantera initiativen separat, eller samordna dem i program. Det gör det lätt att se den röda tråden i arbetet.

Samordna arbetet i samhällsbyggnadsprocessen
Samordna arbetet i samhällsbyggnadsprocessen

Några vanliga funktioner för samhällsbyggnad i verktyget:

 • Projektöversikt
 • Projektmallar med tidplaner och checklistor för arbetet
 • Dokumenthantering
 • Budget, utfall och prognos
 • Uppföljning av framdrift och status
 • Risker och ändringar
 • Tid och resurser
 • Koppling till GIS-systemet
 • Samverka med projektörer och entreprenörer
 • Granska ritningar
 • Integration till ekonomisystemet
 • Automatisk inloggning (SSO)

Det bästa av allt; det är enkelt att komma igång och arbeta med verktyget! Eftersom systemet är modulbaserat kan man börja exempelvis med projektöversikt för att sedan etablera processer för de olika typerna av arbete, och integrera det ekonomiska flödet. ProjectCompanion är integrerat med flera ekonomisystem:

 • Integration till Visma
 • Integration till Unit4
 • Integration till Raindance

Det är även möjligt att integrera ekonomin baserat på ett vanligt filutbyte.

Med ProjectCompanion får du en överblick som gör det möjligt att styra mot kommunens mål, och verktyg för att driva projekten enligt kommunens riktlinjer. Det innebär att det finns en struktur som bidrar till att projekten levererar önskade effekter enligt plan.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

Det finns många vägar att starta med ProjectCompanion i en kommun och vi rekommenderar därför att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion av er situation och visning av våra produkter.

Vill du ha mer information kan du se en introduktionsvideo som visar översikter, styrning mot mål, kostnadsuppföljning, resursplanering och olika arbetsformer. På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer som visar hur man använder verktyget.

Ja tack: Jag vill testa kostnadsfritt!

Kunduppgifter

(*) Obligatoriskt fält


OBS! Ange ordet test med små bokstäver ovan.

(Vi sprider aldrig din kontaktinformation.)