Resursplanering

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_overview_seg-1.png

Priser och funktionerTillämpningsområdenStartpaket Uppgifter

Webbaserad resursplanering

ProjectCompanion ger webbaserat stöd för resursplanering. Du kan boka resurser i projekt kopplat till aktiviteter i projektplanen, eller boka resursen för en viss period.

Resursplanering och beläggningsgrad

Med ProjectCompanion kan du planera resurser och se beläggningen på olika projekt och den sammanlagda beläggningsgraden. Detta är ett viktigt steg när nya kundprojekt skall startas. Har vi de resurser som krävs för att leverera den kommande perioden? Krävs några specialister i leveransen? Hur ser resurssituationen ut för dem? Vad händer om alla våra utestående offerter accepteras?

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

Kontakta oss för att diskutera förutsättningslöst och titta närmare på våra produkter.