Projektprogram

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_overview_seg-1.png

Priser och funktionerTillämpningsområdenStartpaket Uppgifter

Webbaserat projektprogram

Med ProjectCompanion som projektprogram får du bland annat stöd för:

 • Projektplanering med tidplaner / Gantt-schema
 • Projektportföljer för översikt och uppföljning
 • Uppgifter och dokument för samverkan
 • Statusuppföljning

Det är enkelt att komma igång med projektprogrammet så du kan snabbt börja arbeta med projekten och få en bra översikt. Det innebär att du får strukturerad samverkan och kontroll på projekten.

Tidplaner i projektprogrammet ger struktur

Med projektprogrammet kan du skapa en översiktlig tidplan för att visualisera vad som skall genomföras.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_tidplan_mini-1024x295.png
Tidplanen i projektprogrammet ger en bra struktur för arbetet.

På ett möte kan man enkelt diskutera hur långt man har kommit och vad som återstår att göra. Projektledningen förenklas eftersom det blir lätt att kommunicera kring aktuella aktiviteter och hur projektgruppens arbete fortskrider jämfört med planen.

Hantera uppgifter och dokument i projektprogrammet för effektiv samverkan

Det går även att arbeta med uppgifter för att samverka. Uppgifterna är ofta konkreta och avgränsade saker som måste göras. Det blir en tydlig lista att arbeta efter. Som projektledare är det enkelt att fördela uppgifter i gruppen och förhindra att något ”faller mellan stolarna”.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_upp_dok-1.png
Uppgifter och dokument i projektprogrammet bidrar till effektiv samverkan.

Med projektprogrammet kan man även dela dokument i gruppen. Gruppen får tillgång till information och dokumenten sparas med versionshantering.

Med projektplaner, dokument och uppgifter kan man stödja samverkan i gruppen när det gäller planering, informationshantering och genomförande.

Översikt i projektprogrammet

Om man driver flera projekt är det viktigt att ha översikt. Med projektprogrammet kan man hantera flera projektportföljer. Det är lätt att få översikt över status och prioriteringar.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_projektlista-1.png
Projektprogrammet visar översikter med status, prioritet och förlopp.

Man kan hantera portföljer exempelvis baserat på vilken typ av projekt det gäller, vilken enhet som driver projektet eller vilken kund/beställare projektet genomförs åt.

Genom att filtrera och gruppera kan man se övergripande planering och status för olika projektportföljer.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_sche_status.png
Visualisera projekten med hjälp av projektprogrammet.

Som uppföljning kan man även se statusrapporter för de olika projekten i projektportföljen. Projektprogrammet ger en bra översikt som förenklar prioriteringar, planering och kommunikation om projekten.

Projektprogram för effektiv projekthantering

Projektprogrammet ProjectCompanion ger stöd för projekthantering och projektledning. Med hjälp av verktyget kan man få översikt och samverka effektivt:

 • Få översikt över projekt och projektplaner i projektportföljen
 • Fokusera på de viktigaste och mest tidskritiska projekten
 • Etablera strukturerad projektledning
 • Dela dokument och information
 • Fånga upp och åtgärda problem, risker och ändringar
 • Förbättra samverkan och stöd arbete hemifrån
 • Effektivisera informationshantering och uppföljning
 • Minska stressen och öka leveranssäkerheten

Det här innebär för dig att:

 • Du får kontroll över verksamhetens projekt
 • Ett gemensamt arbetssätt etableras
 • Samverkan i genomförandet förenklas
 • Stressen minskar
 • Effektiviteten ökar
 • Leveranssäkerheten ökar

Med ProjectCompanion får du ett bra stöd för din projekthantering och projektledning.

Det finns även affärsorienterade funktioner i verktyget (tex tidrapport, kostnader, budget, resurser, fakturering, integration mm). Dessa funktioner är bra om du vill integrera med ett ekonomisystemet för ekonomisk uppföljning eller driver kundprojekt där du fakturerar dina kunder.

Kom igång med projektprogrammet direkt!

Låter det komplicerat? Som tur är man kan börja väldigt avgränsat och enkelt, och sedan växa in i projektprogrammet över tiden. Priset sätts normalt baserat på antal användare och månad (från 29 kr/mån). Titta i prislistan för mer information om våra olika produkter.

Du kan registrera en gratis testversion utan förpliktelser för att testa. Kontakta gärna oss om du vill ha en webbaserad demo och diskutera hur du bäst kan dra fördel av ProjectCompanion.

Välkommen!