ProjectCompanion API

Det går att arbeta med ProjectCompanion via ett sk ”Application Programming Interface”, eller API. Det gör att man kan skapa integrationer och arbetsflöden på ett effektivt sätt.

API-Dokumentation

Det går att nå dokumentationen i Open-API format på https://app.projectcompanion.com/xapi/docs och denna kan monteras i exempelvis SwaggerEditor via File->Import URL

Kontakta gärna ProjectCompanion om du har frågor.