Enterprise

Projekt- och portföljhantering för medelstora och stora organisationer. Stöd för att planera, genomföra och följa upp verksamhetens strategi. Enterprise innehåller alla funktioner från övriga produkter samt ytterligare funktioner för större organisationer som:

  • Program / projektgrupper
  • Strategiska målområden
  • Portföljplanering / nyttouppföljning
  • Programbudget
  • Kostnadsprognoser
  • Nyckeltal för tid och kostnad
  • Ändringshantering
  • Riskhantering
  • Eskalering av issues
  • Automatisk inloggning (SSO)

Med ProjectCompanion kan du tydliggöra strategiskt prioriterade satsningar och följa upp både på programnivå och projektnivå.