Produkt

ProjectCompanion är en svensk webbtjänst för hantering av projekt och projektportföljer. Verktyget innehåller funktioner för:

  • Projektöversikt
  • Dokumenthantering
  • Uppgifter och tidplaner
  • Tid, kostnader och resurser
  • Budget och uppföljning
  • Fakturering
  • Rapporter
  • Integration

Läs mer om de olika produkterna under Priser.