Meddelanden

Syftet med funktionen Meddelanden är helt enkelt att på ett strukturerat sätt kunna skicka meddelanden till projektdeltagare och göra det enkelt att söka.

Under meddelandefliken kan man skapa meddelanden och välja vilka personer eller grupper som skall få meddelandet.

Man kan välj exempelvis alla projektdeltagare, de som har vissa roller, eller specifika personer.

Meddelandet skickas sedan ut som ett e-postmeddelande och sparas i meddelandefliken.

Det går att söka i meddelanden baserat på innehåll, avsändare, mottagare eller tidsperiod.

Projektdeltagarna kan normalt se alla meddelanden som har skickats i projektet. Undantaget är externa användare (användargrupp ”Extern”) som bara ser meddelanden de själva har skickat eller fått.