GIS Integration

ProjectCompanion kan integreras med webbaserade grafiska informationssystem (GIS).

Man kan visa kartor i projekten baserat på länkar till GIS. Man kan även ladda det geografiska informationssystemet med information om projekten för att visualisera i GIS.

Aktivera kartan i funktionen genom att välja vilka funktioner som skall finnas. Aktivera ”Kartor” eller ”Vyer”.

Använd API-länken:

https://app.projectcompanion.com/ExportService/project?transform=gis&modifiedsincedays=&projectcodelength=&projectid=

Med denna kan du hämta information om projekten till ditt GIS-system. Länken är den vanliga adressen för din ProjectCompanion-instans. I exemplet är det app.projectcompanion.com. Man kan sedan genom parametrar styra vilka projekt som skall hämtas (de som är ändrade för ett visst antal dagar sedan), de som har en viss längd på projektkoden, eller information om ett specifikt projekt.

Kontakta gärna ProjectCompanion om du har frågor.