Kategorier
Nyheter

GDPR uppdatering

Under sommaren har EU-kommissionen ogiltigförklarat Privacy Shield för överföring av personuppgifter till tredje land. ProjectCompanions har för vissa tjänster hänvisat till denna mekanism för överföring av personuppgifter och detta påverkar därför avtalen med flera av våra kunder. Vi använder de ”Standard Contractual Clauses” (standardavtalsklausuler) som EU tagit fram som stöd för behandlingen av personuppgifter istället för Privacy Shield. Alla våra berörda leverantörer har redan stöd för dessa klausuler i avtalen med ProjectCompanion och vi har i ett tillägg till avtalet med våra kunder inkluderat den svenska översättningen av standardavtalsklausulerna. Kontakta legal@projectcompanion om om du har frågor.

Lämna ett svar