Ganttschema

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_overview_seg-1.png

Priser och funktionerTillämpningsområdenStartpaket Uppgifter

Ganttschema på webben

Med ProjectCompanion kan du skapa grafiska tidplaner, sk Ganttscheman, för dina projekt. Verktyget är helt webbaserat så det är enkelt att komma igång och planera.

Med ett Gantt-schema blir tidplanen översiktlig och visuell. Projektet delas in i faser (de svarta klamrarna). Faserna har i sin tur projektaktiviteter (blå rektanglar). Genom att skapa relationer mellan aktiviteterna kan man visa hur de är beroende av varandra. Exempelvis kanske aktiviteten Produktion vara klar innan Verifieringen kan börja. Det går även att skapa milstolpar för att visualisera viktiga beslutspunkter eller leveranser.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_tidplan_mini-1024x295.png
Ganttschemat ger en bra struktur för arbetet.

Med ett Ganttschema kan man diskutera hur långt man har kommit och vad som återstår att göra. Klarmarkerade aktiviteter visas med grått. Man kan klarmarkera en aktivitet helt, eller sätta en procentuell framdrift.

Projektledarens arbete förenklas eftersom det blir lätt att kommunicera kring aktuella aktiviteter och hur projektgruppens arbete fortskrider jämfört med planen.

Med ProjectCompanion kan man även arbeta med uppgifter och dela dokument i gruppen. Detta kompletterar Ganttschemat och ger stöd för samverkan.

Ganttschema översikt

Om man har flera projekt med Gantt-scheman är det ofta intressant att se en översikt. Det kan till exempel vara när de olika projekten skall drivas, eller vilken status projekten har.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_sche_status.png
Visuella projektöversikter kompletterar Gantt-scheman i projekten.

Det går även att visa alla Ganttscheman i samma vy och söka efter aktiviteter eller expandera enskilda faser i de olika projekten. Det är praktiskt om man till exempel vill se hur långt man har kommit med en viss aktivitet som finns i flera olika projekt.

Effektiv projekthantering med Ganttschema

Projektprogrammet ProjectCompanion ger stöd för att hantera Ganttscheman på webben men det finns även andra funktioner. Med hjälp av verktyget kan man få översikt och samverka effektivt:

 • Få översikt över projekt och projektplaner i projektportföljen
 • Fokusera på de viktigaste och mest tidskritiska projekten
 • Etablera strukturerad projektledning
 • Dela dokument och information
 • Fånga upp och åtgärda problem, risker och ändringar
 • Förbättra samverkan och stöd arbete hemifrån
 • Effektivisera informationshantering och uppföljning
 • Minska stressen och öka leveranssäkerheten

Det här innebär för dig att:

 • Du får kontroll över verksamhetens projekt
 • Ett gemensamt arbetssätt etableras
 • Samverkan i genomförandet förenklas
 • Stressen minskar
 • Effektiviteten ökar
 • Leveranssäkerheten ökar

Med ProjectCompanion kan du skapa Ganttscheman och får samtidigt ett bra stöd för din projekthantering.

Kom igång och skapa Ganttscheman direkt!

Du kan registrera en gratis testversion utan förpliktelser för att testa.

Välkommen!